Sbor

Vánoční bohoslužba

VZDEJME BOHU DÍKY

Bohoslužba při příležitosti díkůvzdání

Vítáme Vás na stránkách sboru CASD Holešov

 

Milí přátelé,

vítáme Vás na internetových stránkách holešovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Setkáváme se pravidelně každou sobotu v 9:30 na adrese Nerudova 320, Holešov.

Jsme rádi že i tímto způsobem můžeme s vámi komunikovat. Stránky postupně plníme obsahem a těšíme se na vaše komentáře.

CASD Holešov

 KONÁNÍ BOHOSLUŽEB!

Scházíme se v objektu Sboru Jednoty Bratrské na ulici Nerudova č. 320.  
Každou sobotu v 9:30 dle programu

Trochu z historie sboru CASD v Holešově
Sbor CASD v Holešově byl založen v roce 1948. Zakládajících členů bylo celkem 13 (10 ze sboru Kroměříž, 3 ze sboru Přerov) + 10 nově pokřtěných. Na počátku jsme se scházeli v holešovském zámku, poté v jednom ze souboru domků zvaných „Židovna“. V roce 1951 jsme koupili domek k rekonstrukci a také jsme ho začali přestavovat. Avšak tehdejší režim nám v roce 1952 tento objekt zabavil. Také jsme se scházeli v objektu Jednoty Bratrské, v hotelu Přerov. V roce 1957 měl sbor Holešov 52 členů. Od roku 1957 do roku 1967 jsme měli k dispozici dvě místnosti u jedné sestry. V roce 1967 jsme koupili a opravili budovu modlitebny na ulici F.X. Richtera. Tehdy nás bylo celkem 64 členů. Před rokem 1948 byli bratři a sestry členy sboru v Kroměříži, který je dnes zrušen a v objektu je charitativní obchůdek Adra a sociální šatník.
V průběhu srpna 2012 jsme objekt v Richterově ulici prodali. Nebyli jsme schopni ho udržovat. Nejvhodnějším řešením situace se nám jevil prodej. A tak jsme i učinili. Určitě budeme chtít koupit objekt jiný, ale menší a tedy levnější na provoz i údržbu. A tak od soboty 8.9.2012 se scházíme k Bohoslužbám v pronajatých prostorách Jednoty Bratrské.

Děkujeme Ti Bože za milost, lásku a požehnání, které bereme z Tvé ruky. Očekáváme na Tvůj příchod, který ukončí dějiny zla a nastolí vládu milosti a lásky. Jakkoliv se to zdá člověku nemožné, věříme, že Ty svoje sliby vyplníš.

Biblické Velikonoce

Pokojný rok 2018

To, čím nás Pán ujišťuje o svém zájmu o nás jsou také biblická místa, která nás oslovují pro rok 2018:

Dětem našeho sboru posílá pozváni zapsané v knize Přísloví 16,3 „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. “
Mládeži našeho sboru posílá výzvu, která však není jen pro mladé lidi, zapsanou v knize 2. list janův 2,9 „Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.“
A nám ostatním vyjadřuje svou touhu po pokoji zapsanou v knize 3. list Janův 1,2 “ Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“