V roce 2018 slavíme výročí 70 let založení sboru. K této příležitosti nás navštíví bývalí kazatelé a připraví si kázání. 

14.4. Jiří Gomola

5.5. Jaroslav a Adolf  Šlosárkovi

16.6. Jaromír Loder

21.7. Jaroslav Kuben

1.9.  František Krajíček

15.9. Petr Krynský