14.12. Večeře Páně

21.12. Vánoční bohoslužba s rozdáváním veršů