setkání KD 14.9. Skřivánkovi

19.10. Díkuvzdání, bohoslužba chval