Scházíme se v modlitebně JEDNOTY BRATRSKÉ, Holešov, Nerudova č. 320, pravidelně každou sobotu.


V 9:30 hodin začínáme kázáním, poselství z Bible.


V 10:50 začíná druhá část dopolední bohoslužby sobotní škola (studium Bible).
Souběžně probíhá dětská sobotní školka


Toto čtvrtletí (červenec až září 2019) společně studujeme z Bible „Pomoc lidem v nouzi“ . Texty úkolů lze stáhnout z CASD.
Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 4. čtvrtletí 2019

Datum Kázání
Téma sobotní školy
Moderátoři SŠ
Učitelé DSŠ
ŘÍJEN
5.10. Žárský Pavlíčková, Žárský Egerová
12.10. Žůrková díkůvzdání, koncert  
19.10. Koláček O.  Doležal, Žárský  Egerová
26.10. Wagnerová  Šimečková, Pavlíčková  Egerová
LISTOPAD
2.11. Žůrková  Pavlíčková, Žůrková  Škopová
9.11. Egerová  Doležal, Žárský  Huťanová
16.11. Wagner M.  Pavlíčková, Žárský  Huťanová
23.11.  Hermann  Doležal, Žárský Huťanová
PROSINEC
30.11. Blaťák Šimečková, Pavlíčková Huťanová
7.12. Skřivánek Doležal, Žárský Škopová
14.12. Žůrkovi VP  ——– ——-
21.12. Žůrková  Šimečková, Pavlíčková  Škopová
28.12. Šimečková Pavlíčková Egerová
Upravila Monika Huťanová

Za materiály ke studiu sobotní školy je zodpovědné oddělení sobotní školy při Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii. Text materiálů byl při překladu upraven podle pravidel dohodnutých s oddělením sobotní školy při Generální konferenci. Autor Průvodce studiem Bible na toto čtvrtletí je Ranko Štefanovič.

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek, které mají určitý systém.