Scházíme se v modlitebně JEDNOTY BRATRSKÉ, Holešov, Nerudova č. 320, pravidelně každou sobotu.


V 9:30 hodin začínáme kázáním, poselství z Bible.


V 10:50 začíná druhá část dopolední bohoslužby sobotní škola (studium Bible).
Souběžně probíhá dětská sobotní školka


Toto čtvrtletí (leden až březen 2020) společně studujeme z Bible „Daniel“ . Texty úkolů lze stáhnout z CASD.
Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

Program na 1. čtvrtletí 2020

Datum Kázání
Téma sobotní školy
Moderátoři SŠ
Učitelé DSŠ
LEDEN
4.1. Žárský Od čtení k pochopení  Malárová, Žárský  Egerová
11.1. Jureček L. Z Jeruzaléma do Babilonu  Žárský, Doležal
 Huťanová
18.1. Žůrková Od tajemství ke zjevení  Šimečková, Žárský  Huťanová
25.1. Vyčánek Z ohnivé pece do paláce  Pavlíčková, Žárský  Huťanová
ÚNOR
1.2. Gomola J. Od pýchy k pokoře  Doležal, Malárová Huťanová
8.2. Žůrková Od domýšlivosti ke zkáze  Žárský, Pavlíčková
 Egerová
15.2. Koláček O. Ze lvích spárů do společnosti andělů  Doležal, Žárský  Egerová
22.2. Daníška M. Z rozbouřeného moře do nebeských oblaků  Pavlíčková, Žárský  Egerová
29.2. Žůrkovi VP Od poskvrny k očištění   Šimečková, Žárský  VP
BŘEZEN
7.3. Skřivánek Od pokání k útěše Pavlíčková, Malárová
 Škopová
14.3. Hermann Od zápasu k vítězství  Doležal, Žárský  Škopová
21.3. Egerová Od severu a jihu do nádherné země  Pavlíčková, Žárský
 Škopová
28.3. Žůrková Z prachu ke hvězdám  Šimečková, Žárský  Škopová
Upravila Monika Huťanová

Za materiály ke studiu sobotní školy je zodpovědné oddělení sobotní školy při Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii. Text materiálů byl při překladu upraven podle pravidel dohodnutých s oddělením sobotní školy při Generální konferenci. Autor Průvodce studiem Bible na toto čtvrtletí je Ranko Štefanovič.

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek, které mají určitý systém.