PLÁN TÉMATICKÝCH SOBOT,
TÝDNŮ A SBÍREK 2. ČTVRTLETÍ 2018

TERMÍN TÉMA SOBOTY
SBÍRKA
VS
D U B E N
7.4. Den modlitby a půstu    
14.4. Sbírka pro projekty Globální misie Sbírka pro GM 15
21.4.  Rozdávání misijních knih (21.–27.4.)    
28.4.  Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící, nevidomí…)    
       
K V Ě T E N
5.5. Den evangelizace prostřednictvím internetu    
12.5. Modlitba za Adru Česká republika Sbírka pro adru ČR  22
19.5. Den zdraví    
26.5. Den modlitby za ohrožené děti    
Č E R V E N
2.6. Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy    
9.6. Den služby žen    
16.6. Den uprchlíků    
23.6.      
 30.6. Sbírka 13. soboty pro Severoamerickou divizi  Sbírka 13. soboty  13
Upravil: Standa Řach 30.12.2016

Vážení a milí,
zdá se, jako by vítr odvál tři měsíce života v roce 2018 rychleji, než jsme čekali. Před námi je druhé čtvrtletí roku a nikdo z nás neví, co nám přinese. Člověk rozumný snad přizná alespoň sám sobě, že nemáme žádnou velkou jistotu, o co opřít náš život. Zkoušíme to různě, pracujeme, snažíme se, běháme za kdečím, ale stejně dobře víme, že náš život má více otázek než rozumných odpovědí.
Možná je čas si s pokorou uvědomit, že náš celý svět je darem od Hospodina a na jeho dobrotě a milosrdenství také stojí i padá. Jsme všichni jen drobný prach na této planetě a naše bezvýznamnost je víc než zřejmá. Přesto nám Bible říká, že si nás Hospodin pamatuje. Nás lidi bez větší hodnoty, se všemi našimi problémy a chybami. A to je možná dobrý základ, o který se dá náš život opřít. Naší malosti dává Hospodin Bůh velikost svou milostí a spasením.
Ať při studiu Písma nebo v každodenním životě nejde o nějaké prostudované pravdy či nějaký odžitý soubor dobrých skutků, ale jde spíše o nalezení dobré cesty k Hospodinu. Sám Ježíš to laskavě shrnul do svého vyznání: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“
Přeji tedy všem studentům textů Bible, aby nacházeli dobrou cestu života, která bude užitečná pro ně samotné, ale i pro všechny jejich potřebné blízké…

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie

1Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek, které mají určitý systém. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě. Jedna je určena na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů. Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2017 obsahuje témata jednotlivých sobot, která lze využít při plánování bohoslužeb v tomto roce. Každou sobotu, většinou v rámci sobotní školy, máme sbírku pro potřeby celosvětové misie a některé soboty mají pro danou sbírku speciální určení. Sbírky každé 13. soboty ve čtvrtletí jsou určeny pro podporu misijních projektů v určité vybrané části světa.
Všechny vybrané dary jsou vždy odeslány prostřednictvím Interevropské divize pro potřeby naší celosvětové církve. Výjimkou je sbírka na stavební projekty, která zůstává vždy pro potřeby příslušného sdružení, a sbírka pro Adru, ze které je 50 % určeno pro potřeby Adry v dané unii. Určitou nezanedbatelnou část prostředků vybraných v misijních sbírkách dostáváme z Interevropské divize zpět jako podporu některých misijních projektů v naší unii. Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi, ale i v prostoru světa kolem nás..