Vítáme Vás na stránkách sboru CASD Holešov

 

Milí přátelé,

vítáme Vás na internetových stránkách holešovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Setkáváme se pravidelně každou sobotu v 9:30 na adrese Holajka 1638, Holešov.

Jsme rádi, že i tímto způsobem můžeme s vámi komunikovat. Stránky postupně plníme obsahem a těšíme se na vaše komentáře.

DÍKŮVZDÁNÍ

Vánoční bohoslužba

VZDEJME BOHU DÍKY

Bohoslužba při příležitosti díkůvzdání

CASD Holešov

 

Trochu z historie sboru CASD v Holešově
Sbor CASD v Holešově byl založen v roce 1948. Zakládajících členů bylo celkem 13 (10 ze sboru Kroměříž, 3 ze sboru Přerov) + 10 nově pokřtěných. Na počátku jsme se scházeli v holešovském zámku, poté v jednom ze souboru domků zvaných „Židovna“. V roce 1951 jsme koupili domek k rekonstrukci a také jsme ho začali přestavovat. Avšak tehdejší režim nám v roce 1952 tento objekt zabavil. Také jsme se scházeli v objektu Jednoty Bratrské, v hotelu Přerov. V roce 1957 měl sbor Holešov 52 členů. Od roku 1957 do roku 1967 jsme měli k dispozici dvě místnosti u jedné sestry. V roce 1967 jsme koupili a opravili budovu modlitebny na ulici F.X. Richtera. Tehdy nás bylo celkem 64 členů. Před rokem 1948 byli bratři a sestry členy sboru v Kroměříži, který je dnes zrušen a v objektu je charitativní obchůdek Adra a sociální šatník.
V průběhu srpna 2012 jsme objekt v Richterově ulici prodali. Nebyli jsme schopni ho udržovat. Nejvhodnějším řešením situace se nám jevil prodej. A tak jsme i učinili.  Od soboty 8.9.2012 jsme se scházeli k Bohoslužbám v pronajatých prostorách Jednoty Bratrské.
V dubnu 2021 jsme zakoupili nový sbor  v Holešově na ulici Holajka. Zde se od soboty 10.5. 2021 scházíme.

Děkujeme Ti Bože za milost, lásku a požehnání, které bereme z Tvé ruky. Očekáváme na Tvůj příchod, který ukončí dějiny zla a nastolí vládu milosti a lásky. Jakkoliv se to zdá člověku nemožné, věříme, že Ty svoje sliby vyplníš.

Biblické Velikonoce

Pokojný rok 2018

To, čím nás Pán ujišťuje o svém zájmu o nás jsou také biblická místa, která nás oslovují pro rok 2018:

Dětem našeho sboru posílá pozváni zapsané v knize Přísloví 16,3 „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. “
Mládeži našeho sboru posílá výzvu, která však není jen pro mladé lidi, zapsanou v knize 2. list janův 2,9 „Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.“
A nám ostatním vyjadřuje svou touhu po pokoji zapsanou v knize 3. list Janův 1,2 “ Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“