To, čím nás Pán ujišťuje o svém zájmu o nás jsou také biblická místa, která nás oslovují pro rok 2018:

Dětem našeho sboru posílá pozváni zapsané v knize Přísloví 16,3 „Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. “
Mládeži našeho sboru posílá výzvu, která však není jen pro mladé lidi, zapsanou v knize 2. list janův 2,9 „Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.“
A nám ostatním vyjadřuje svou touhu po pokoji zapsanou v knize 3. list Janův 1,2 “ Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“