KONÁNÍ BOHOSLUŽEB!

Scházíme se v objektu Sboru Jednoty Bratrské na ulici Nerudova č. 320.  
Každou sobotu v 9:30 dle programu

Trochu z historie sboru CASD v Holešově
Sbor CASD v Holešově byl založen v roce 1948. Zakládajících členů bylo celkem 13 (10 ze sboru Kroměříž, 3 ze sboru Přerov) + 10 nově pokřtěných. Na počátku jsme se scházeli v holešovském zámku, poté v jednom ze souboru domků zvaných „Židovna“. V roce 1951 jsme koupili domek k rekonstrukci a také jsme ho začali přestavovat. Avšak tehdejší režim nám v roce 1952 tento objekt zabavil. Také jsme se scházeli v objektu Jednoty Bratrské, v hotelu Přerov. V roce 1957 měl sbor Holešov 52 členů. Od roku 1957 do roku 1967 jsme měli k dispozici dvě místnosti u jedné sestry. V roce 1967 jsme koupili a opravili budovu modlitebny na ulici F.X. Richtera. Tehdy nás bylo celkem 64 členů. Před rokem 1948 byli bratři a sestry členy sboru v Kroměříži, který je dnes zrušen a v objektu je charitativní obchůdek Adra a sociální šatník.
V průběhu srpna 2012 jsme objekt v Richterově ulici prodali. Nebyli jsme schopni ho udržovat. Nejvhodnějším řešením situace se nám jevil prodej. A tak jsme i učinili. Určitě budeme chtít koupit objekt jiný, ale menší a tedy levnější na provoz i údržbu. A tak od soboty 8.9.2012 se scházíme k Bohoslužbám v pronajatých prostorách Jednoty Bratrské.

Děkujeme Ti Bože za milost, lásku a požehnání, které bereme z Tvé ruky. Očekáváme na Tvůj příchod, který ukončí dějiny zla a nastolí vládu milosti a lásky. Jakkoliv se to zdá člověku nemožné, věříme, že Ty svoje sliby vyplníš.