Každou sobotu od 11 hodin se schází v našem sboru 10-15 dětí, aby prožívaly vzájemné společenství, poznávaly Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele a studovaly Bibli.
Po společném zahájení písní následuje rozdělení do jednotlivých tříd (skupin). Výuka trvá do 12 hodin.
Děti jsou podle věku rozděleny do dvou skupin sobotní školky. V učení dětí se střídá 6 učitelů.
Jednu skupinu tvoří předškoláci a mladší školáci. Děti ve věku 3 -11 let. Tato skupina se učí z interaktivní učebnice. Děti se postupně seznamují s biblickými příběhy, hodně kreslí, vystřihují a vyrábějí, ale největší důraz je kladen na Pána Ježíše, který nás má všechny rád.
Do druhé skupiny docházejí starší školáci ve věku 13-16 let. Tyto děti se s Biblí seznamují už více prakticky. Tato třída je mládežnická a je spojena s pár dospělými. Jeden z dospělých je moderátor.