23.3.2013 jsme ve sborovém společenství prožili památku na poslední večeři Pána Ježíše Krista se svými učedníky. Celé jsme to pojali netradičně. Pokusily jsme se přiblížit si atmosféru svátku Pesach. Jak prožívaly svátek učedníci se svým misterm, jako připomínku vyjítí z Egypta.

Sborové společenství při památce na poslední večeři Pána Ježíše Krista se svými učedníky, spojené s ukázkou židovského svátku PESACH
Symboly, chléb a víno (nekvašené) Pečený beránek jako symbol vysvobození  Kazatelé odpovědní za sbor v Holešově Vajíčka také patří k Velké noci
Předání osvědčení „Rádce „ I děti je třeba nakrmit Program mládeže
 Symboly chleba a vína v rukou kazatele Vlevo-ExMinistr financí
vpravo-pomocnice
Po jídle je třeba odpočinout ale i uklidit

Všechny fotografie lze prohlédnout na stránkách Víti Dostála Galerie