V životě člověka se odehrávají různé situace. Každý z nás potřebuje podporu, ať už svých blízkých či vzdálených. Nejúčinnější podpora je však od Tvůrce, Stvořitele. On ví a zná. Zná mne i tebe. A tak neváhejme a hledejme, prosme, tlučme.
Ježíš Kristus říká: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
Potřebuješ, aby se za Tebe někdo modlil. Neváhej. My se za tebe budeme modlit rádi.
Zde můžeš napsat svoji prosbu o modlitby.
Svěřené informace pokládáme za důvěrné a nebudou zneužity ani předány dál.

Modlitba za Tebe:

Tvoje jméno a příjmení (vyžadováno)

Tvůj e-mail (vyžadováno)

Tvůj telefon

Tvoje prosba