Tyto články jsou spíše úvahami autorů nad tématy Bible.

Jedno z témat vyvstalo při otázce „Neco tam nahoře je, ale Bůh to není.“
Další téma, které by si měl odpovědět každý člověk „Proč jsem vůbec tady?“