Tady chceme přinášet informace o zásadních rozhodnutích sborového společenství

PF 2018

Vážení přátelé, příznivci, sestry, bratři ale i Vy, kteří se na křesťany díváte jako na divné lidi, Všem Vám přejeme mnoho zdraví, pokoje a Božího požehnání do roku 2018. Myslím, že tento rok bude v mnohém jedinečný. Určitě se setkáme s událostmi, které nás zvednou ze židlí. Možná nás také trochu vyděsí, ale právě pokoj, který nabízí Ježíš Kristus je to, co Vám ze srdce přeji. Mnohokrát jsem v životě prožíval napětí a stres. Ať už z práce, ze setkání s některými lidmi a nebo prostě z doby, ve které žijeme.
V knize knih, Bibli, je více než 400 zmínek o pokoji. Pokoj budou prožívat lidé, kteří spoléhají na Hospodina. Mnohokrát jsem se ve svém životě spoléhal na Hospodina a opravdu mi to bylo ku pokoji. Není to odtržené od reality. Jako závislý člověk, který nemohl skoncovat se svou závislostí, přesto 30 let jsem vysvobozen. 30 let jsem se nenapil alkoholu, přestože jsou i dnes lidé, kteří mne ponoukají, abych přerušil svůj pokoj. A já vím, že všechno co jsem za 30 let získal je úžasné. A vděčím za to Bohu. Před třiceti lety jsem se poprvé v životě modlil a Bůh mne vysvobodil. Dal mi pokoj, který umí dát jen On. I pak mi život přinášel různé problémy, ale se střízlivou hlavou a vědomím, že je někdo vyšší než já, než kterýkoliv člověk na zemi a ten Někdo o mně ví, ten Někdo mě miluje, stojí o kontakt se mnou a zná mě jménem. To je úžasné.
Přeji Vám abyste i Vy poznali toho, který miluje i Vás. Stojí o kontakt s Vámi. Vždyť poslal svého jednorozeného Syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Když nám lidem dal svého Syna, proč by nám nedal všechno ostatní? Co víc si můžeme přát?
Děkuji Ti Bože za pokoj, který dáváš. Prosím, abys tento pokoj dal každému člověku, který čte tyto řádky. Prosím, abys tohoto člověka přivedl k sobě a ukázal mu svou lásku, moudrost ale i sílu, kterou chceš použít pro naši záchranu. Amen.

Standa Řach

 5.9.2012

Nynější místo Bohoslužeb.
Nerudova ul. 320, Holešov.

Tak, a je to. Po dlouhých  45 let, jsme se scházeli naproti zámku v Holešově. Měli jsme tam objekt, který koupili naši členové už v roce 1967. Nyní jsme tento objekt prodali. Ne všichni členové jsou s touto situací smíření. Mnozí prožívají určité sklamání a nostalgii. Vždyť tento objekt koupili ze sbírek, věnovali mu také mnoho úsilí na opravu a údržbu. Děkujeme jim. Ale doba je taková. Nejsme dnes v situaci, abychom si mohli dovolit udržovat takto veliký objekt. Jeho provoz a údržba byly nad naše finanční možnosti. Proto jsme se, s těžkým srdcem, rozhodli objekt prodat. Nikoho z nás tato situace netěší. Od 8.9.2012 se budeme scházet ve Sboru Jednoty Bratrské, v Nerudově ulici č. 320.

 

Nebudete tomu věřit, ale tyto fotografie jsou jednoho objektu. Jediný rozdíl je v čase pořízení. Ty starší jsou z roku 1967, novější z roku 2012.

13.5.2012 Dlouhá přestávka v tomto občasníku. Jako administrátor těchto stránek jsem také zaměstnaný a moje momentální pracovní vytížení je takové, že se opravdu nemohu sdílet tak, jak bych chtěl. Nicméně je předpoklad, že od začátku nového školního roku to bude lepší (alespoň doufám).

PF 2012  Hodně pokoje, radosti, lásky, naděje a hlavně Božího požehnání ve všem co budete činit. To Vám přejí členové a přátelé Sboru CASD v Holešově

9.10.2011 Nakonec žádnou střechu nebudeme opravovat. Budova je pro naše účely nevyhovující a tak jsme se rozhodli ji prodat. Necheme být bez místa shromažďování a tak počítáme, že za utržené peníze koupíme jiný, snad menší, objekt. Samozřejmě vás budeme informovat na těchto stránkách o změnách.

3.6.2011 Čeká nás celkem důležitá akce, a to oprava střechy a stropní konstrukce. Objekt modlitebny už má svůj věk a stropní i střešní konstrukce jsou asi původní. Alespoň jsou v takovém stavu. Rozhodli jsme tedy o opravě, tedy rekonstrukci těchto částí. Budeme určitě přinášet foto z celé akce. Nás samé zajímá jak to zvládneme. Vždycky jsou takové akce stresující. Doufám, že nám Pán požehná a zvládneme to.