Každý den prožíváme s Bohem. Studujeme bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali z bible v běžném životě a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu bible (sobotní škola),  naslouchání kázání, prožívání společenství… Naše bohoslužba je otevřená všem lidem.

Pro děti je v sobotu dopoledne připravena dětská sobotní školka, ve které se seznamují s biblí pro ně vhodným způsobem.

Na všechny naše aktivity jste srdečně zváni!