Scházíme se v modlitebně JEDNOTY BRATRSKÉ, Holešov, Nerudova č. 320, pravidelně každou sobotu.


V 9:30 hodin začínáme kázáním, poselství z Bible.


V 10:50 začíná druhá část dopolední bohoslužby sobotní škola (studium Bible).
Souběžně probíhá dětská sobotní školka


Toto čtvrtletí (červenec až září 2020) společně studujeme z Bible „_______“ . Texty úkolů lze stáhnout z CASD.
Odpolední bohoslužby bývají nepravidelně podle programu.

 

Program na 3. čtvrtletí 2020

Datum Kázání
Téma sobotní školy
Poznámka
Č E R V E N E C
4.7. Koláček O.    
11.7. Wágnerová    
18.7. Stejskal    
25.7. Žárský    
S R P E N
1.8. Papežík    
8.8. Pimek P.    
15.8. Žůrková    
22.8. Bilová    
29.8. Horák P.    
Z Á Ř Í
5.9. Daníška    
12.9. Žůrek VP   Věčeře Páně
19.9. Žůrková    
26.9. Egerová    
Upravil Standa Řach

Za materiály ke studiu sobotní školy je zodpovědné oddělení sobotní školy při Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii. Text materiálů byl při překladu upraven podle pravidel dohodnutých s oddělením sobotní školy při Generální konferenci. Autor Průvodce studiem Bible na toto čtvrtletí je Ranko Štefanovič.

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím různých sbírek, které mají určitý systém.